Bestyrelse

Nedenstående personer er BK Sorana's bestyrelse.

Formand

Frank Jensen
Esbern Snaresvej 22A
4180 Sorø

Tlf.: 57 86 12 30
E-mail: Mundt.f@Gmail.com

 Frank Jensen

Næstformand

Jesper Andersen
Østervang 5, 2.tv
4180 Sorø

Tlf.: 28 93 83 77
E-mail: Jesper-2601@hotmail.com

Jesper 

Kasserer

Kirsten Thybo
Søleddet 16
4180 Sorø

Tlf.: 40 53 29 49
E-mail: Trik@Stofanet.dk

 Kirsten Thybo

Turneringsleder

Peter Eisvang
Kirkevej 28
4180 Sorø

Tlf.: 20 86 93 48
E-mail: BKSorana@Gmail.com

 Peter Eisvang

Menigt medlem

Kjeld Nielsen
Søvænget 12
4180 Sorø

Tlf.: 30 11 43 15
E-mail: Kjeldper1947@Gmail.com

 Keld Nielsen

powered by sitecore