BKSorana@Gmail.com

|

57 83 16 55

B.K.Sorana's Historie

Sorø billard klub har over 25 år bag sig, og en god historie. Dengang var der ikke
mange billardklubber uden for københavn, og da en mand ved navn Emil Hansen fik ide'en til en billard klub i Sorø kontaktede han restauratøren på Krebhuset lidt uden for Sorø, for at høre om man kunne få lov til at låne et lokale der. Det gik restauratøren med til, og derefter satte Ernst en annonce i avisen hvor der stod "billard i Sorø". Der kom 50 mennesker til mødet. Mødet på Krebshuset blev starten til billard klubben Bk Sorana.

Men det var ikke bare sådan at starte en forening. Hvis man skulle spille billard skulle man også bruge et bord, og sådan et kostede dengang 12-13000 kr. Der blev købt to borde, men bestyrelsens medlemmer måtte personligt hæfte for banklånet. Og derfor var det også bestyrelsen der helt suverænt fastsatte kontigentet. Kontigentet blev fastsat til 60 kr om måneden, men det virkede ikke afskrækkende. Klubben fik straks omkring 50 medlemmer, på trods af at man dengang kunne spille fodbold for 25 kr.

Klubbens første tilholdssted
Klubbens første tilholdssted var på Krebshuset og efter et par år flyttede man klubben til Akselhus. Ikke på grund af uenighed med resturauratøren, men på grund af at lokalet på Krebshuset ikke var særligt egnet til en billardklub. Blandt andet var der så lavt til loftet, at man nemt kunne komme til at ramme køen mod loftet. På Akselhus var der bedre forhold. Men det var alligevel ikke det rigtige, ikke når man gerne ville anerkendes som en rigtig idrætsforening. Billardklubben kunne ikke få tilskud fra kommunen, når den holdte til i private lokaler. Desuden ville klubben gerne have flere unge medlemmer. Og det er klart, at forældre ville tøve lidt med at sende deres børn hen i en klub, der holder til bag en bodega.

Svært at få kommunalt lokale
At få et kommunalt lokale var ikke lige til. Det krævede mange forhandlinger med kommunen, før klubben kunne rykke ind i det nuværende lokale i Sorø Hallen. Lokalet blev tidligere brugt som mødelokale, men klubben kunne dokumentere at det blev udnyttet 

Historie Krebshusmeget lidt. Men det var meget svært at få lokalet. Den daværende formand for kulturudvalget Else Nedergaard var ude at se på lokalet, og så sagde hun, at Bk Sorana godt kunne få lokalet, hvis vi ville rykke billardborderne ind til væggen, når der skulle være møde, og det grinede Sorana's bestyrelse en del af, fordi hvert bord vejede omkring to tons. Klubben flyttede ind i Sorø Hallen i 1983. Og siden er økonomien blevet bedre og der er kommet flere unge medlemmer. Også kvinder har fundet vej til Bk Sorana. Forløbig kun tre men de klarer sig til gengæld godt. Sportligt er det også blevet en succes. I løbet af alle disse år har vi fået adskillige sjællandsmesterskaber og danske mester skaber.

BK.SORANA

Billardklubben B.K.SORANA har eksisteret over 50 år og danner rammerne for medlemmer der gerne vil spille billard på hyggeplan eller som turneringsspillere.

Følg Os

Copyright © BKSorana.dk. All Rights Reserved.